3 ứng viên sinh năm 1989 được đề nghị xét công nhận là phó giáo sư
Trong số 365 ứng viên được công bố trong danh sách ngày 17/10, 198 người sinh từ năm 1980 trở về sau.
 
Ngày 17/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.
 
Danh sách gồm 356 ứng viên, trong đó 35 người được đề nghị xét công nhận là giáo sư, 321 ứng viên khác được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn phó giáo sư. So với danh sách được công bố cuối tháng 8, 91 ứng viên đã bị loại khỏi danh sách.
 
Đặc biệt, danh sách lần này có sự góp mặt của 198 ứng viên sinh từ năm 1980 trở về sau. 3 người trẻ nhất sinh năm 1989, bao gồm: Hoàng Thanh Tùng (Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Đoàn Văn Trường (Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa), Phạm Minh Quân (Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
 
Trong số 28 hội đồng công khai danh sách đề cử ứng viên, Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế có số lượng ứng viên đông nhất là 48 ứng viên giáo sư, phó giáo sư. So với danh sách trước, hội đồng này bị loại 11 người.
 
Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm bị loại 6 người. Danh sách trước, hội đồng có 50 ứng viên nhưng hiện tại chỉ còn 44.
 
Hội đồng Giáo sư ngành Y học từng đề cử 53 ứng viên vào danh sách xét công nhận giáo sư, phó giáo sư. Hiện tại, danh sách lần này bị rút bớt chỉ còn 43 người.
 
Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý từng đưa một ứng viên vào danh sách đề nghị xét công nhận. Người này không được thông qua, đã bị loại khỏi danh sách.
 
Hội đồng Giáo sư ngành Luyện kim là hội đồng duy nhất chỉ có một ứng viên tham gia đợt xét công nhận năm 2022. Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ - Dân tộc học có 2 ứng viên và Hội đồng Giáo sư Ngôn ngữ học có 2 ứng viên.