NHÀ ĐẤT CỦ CHI

gà ác tiềm cây thị

Xem ''Tây du ký'' không nên chỉ biết đến Tôn Ngộ Không
Lượt xem: 19.109
Tây Du Ký là kiệt tác nổi tiếng, về mặt văn học là tác phẩm có chất lượng cao, điều này không có gì đáng nghi ngờ. Tuy nhiên bên cạnh đó, chúng ta cũng không nên bỏ qua những kiến thức thú vị khác trong “Tây Du Ký”.

Thương hiệu vàng, thương hiệu vàng sản phẩm dịch vụ , thương hiệu vàng công nghiệp việt nam, thương hiệu vàng nông nghiệp việt nam , thương hiệu vàng thuỷ sản việt nam, thương hiệu vàng ngành y tế việt nam, thương hiệu vàng bạc đá quý việt nam, thương hiệu vàng quốc gia việt nam, thương hiệu vàng quốc tế, thương hiệu vàng hội nhập kinh tế quốc tế, thương hiệu vàng asean, thương hiệu vàng đông nam á, thương hiệu nhãn hiệu vàng việt nam , trang vàng thương hiệu việt nam, thương hiệu sao vàng đất việt, thương hiệu vàng du lịch việt nam, giải thưởng thương hiệu vàng sáng tạo việt nam, thương hiệu vàng xây dựng việt nam, thương hiệu vàng nội thất việt nam, thương hiệu vàng vàng, thương hiệu vàng du lịch dịch vụ việt nam, Thương hiệu vàng thực phẩm Việt Nam, thương hiệu vàng châu á thái bình dương, thương hiệu nhãn hiệu vàng việt nam, thương hiệu vàng ngành tóc việt nam, thương hiệu vàng nha khoa, nha khoa uy tín việt nam, spa uy tín việt nam, thương hiệu vàng spa việt nam, Thương hiệu vàng, logo và slogan ấn tượng, Thương Hiệu Vàng Uy Tín, thương hiệu vàng đất việt

1. Phật giáo là tôn giáo quan trọng nhất thời nhà Đường?

Nhà Quảng Cáo

Xem “Tây du ký”, đa số người ta cho rằng Phật giáo là giáo phái quan trọng nhất thời nhà Đường. Trên thực tế, Đường Cao tổ Lý Uyên xếp thứ tự tam giáo như sau: Đứng đầu là Đạo, kế đến là Nho, cuối cùng mới là Phật. Thời nhà Đường, Đạo giáo có 1687 ngôi miếu, số Đạo sĩ đến cả vạn người. Trong số 198 công chúa thời nhà Đường mà “Tân Đường thư” không ghi chép lại đầy đủ, có 14 người đã trải qua đời sống của một Đạo sĩ. Những con số này là cao với bất kể triều đại nào, quốc gia nào, vì thế có thể khẳng định Đạo giáo là thịnh nhất vào thời Đường.

2. “Bát giới” là giới luật của hòa thượng?

Trư Bát Giới vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái, Đường Tăng dựa theo “bát giới” trong kinh điển Phật giáo để đặt tên. Vậy “bát giới” là chỉ điều gì? “Bát giới” không phải giới luật của nhà tu mà là giới luật của tín đồ Phật giáo tu tại gia, bao gồm những điều cấm kỵ: trộm cắp, sát sinh, dâm loạn, nói dối, ngủ giường cao rộng, trang điểm, xem múa hát và ăn sau giờ ngọ buổi trưa. Giới luật của Phật giáo rất nhiều, người tu phải tuân thủ nghiêm ngặt, còn người tu tại gia thực thi theo “bát giới” cũng không phải dễ. Trong “Tây du ký”, Trư Bát Giới luôn phạm giới, tạo nhiều tình huống hài hước vui cười.

3. Vì sao “Quan Âm Bồ Tát” lại gọi là “Quan Thế Âm Bồ Tát”?

Chúng ta thường nghe nói “Quan Âm Bồ Tát”, cũng lại nghe nhiều người nói “Quan Thế Âm Bồ Tát”. Vì sao lại như vậy? Quan Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát trong kinh Phật. Phật giáo được truyền từ Ấn Độ vào Trung Quốc, những kinh Phật bằng tiếng Phạn được dịch sang tiếng Trung, trong đó có từ “Quan Âm Bồ Tát”. Tên dịch ban đầu là “Quan Thế Âm Bồ Tát”. Đến thời sơ Đường, để tránh chữ “Thế” (世) trong tên gọi của Đường Thái tông Lý Thế Dân, mới gọi tắt thành “Quan Âm Bồ Tát”.

4. Ý nghĩa của “Thích Ca Mâu Ni” là gì?

Tên gốc của Phật tổ Thích Ca Mâu Ni là Siddhartha Gautama. Trước khi xuất gia Phật Thích Ca là người bộ tộc Sakya (Thích Ca), còn Muni (Mâu Ni) có nghĩa là “bậc trí tuệ”, Thích Ca Mâu Ni nghĩa là “bậc trí tuệ của bộ tộc Sakya”.

Thương hiệu vàng, thương hiệu vàng sản phẩm dịch vụ , thương hiệu vàng công nghiệp việt nam, thương hiệu vàng nông nghiệp việt nam , thương hiệu vàng thuỷ sản việt nam, thương hiệu vàng ngành y tế việt nam, thương hiệu vàng bạc đá quý việt nam, thương hiệu vàng quốc gia việt nam, thương hiệu vàng quốc tế, thương hiệu vàng hội nhập kinh tế quốc tế, thương hiệu vàng asean, thương hiệu vàng đông nam á, thương hiệu nhãn hiệu vàng việt nam , trang vàng thương hiệu việt nam, thương hiệu sao vàng đất việt, thương hiệu vàng du lịch việt nam, giải thưởng thương hiệu vàng sáng tạo việt nam, thương hiệu vàng xây dựng việt nam, thương hiệu vàng nội thất việt nam, thương hiệu vàng vàng, thương hiệu vàng du lịch dịch vụ việt nam, Thương hiệu vàng thực phẩm Việt Nam, thương hiệu vàng châu á thái bình dương, thương hiệu nhãn hiệu vàng việt nam, thương hiệu vàng ngành tóc việt nam, thương hiệu vàng nha khoa, nha khoa uy tín việt nam, spa uy tín việt nam, thương hiệu vàng spa việt nam, Thương hiệu vàng, logo và slogan ấn tượng, Thương Hiệu Vàng Uy Tín, thương hiệu vàng đất việt

5. Vì sao gọi trụ trì chùa là “phương trượng”?

Trong phim cũng như tiểu thuyết “Tây du ký”, chúng ta thường nghe gọi trụ trì các chùa là “phương trượng”. Tên gọi này có nguồn gốc thế nào? Vốn là các tăng nhân thời cổ Ấn Độ ở cùng nhau trong chùa, còn phòng ở đa số là phòng vuông một trượng, người xưa gọi là “phòng phương trượng”, dần dần biến đổi thành cách gọi nơi ở của trụ trì, sau đó thành cách gọi mang nghĩa kính trọng với người trụ trì của chùa hoặc hòa thượng, cách gọi thông tục là “phương trượng” hoặc “phương trượng hòa thượng”.

6. “Điện Tam Bảo” là gì?

Tục ngữ có câu: “Không có việc không lên điện Tam Bảo” (vô sự bất đăng Tam Bảo điện). Vậy Tam Bảo điện là nơi nào? Tam Bảo điện là từ chuyên môn của Phật giáo. Tam Bảo tức là: Phật, Pháp, Tăng. Phật là chỉ Đức Phật, Pháp là chỉ kinh điển Phật giáo, Tăng là chỉ người tu hành. Tam Bảo điện là chỉ nơi tổ chức sinh hoạt của Phật giáo, ví dụ như Đại Hùng Bảo điện (chánh điện). Ngoài ra, nơi để sách kinh là Tàng Kinh các và tăng phòng là nơi người tu hành nghỉ ngơi. Chúng đều là những nơi tôn nghiêm quan trọng, người ngoài không thể tùy tiện vào. Vì thế, nếu không có việc gì quan trọng thì không được vào nơi Tam Bảo, từ đó có câu “vô sự bất đăng tam bảo điện”.

7. Tại sao gọi người xuất gia trong đạo Phật là “hòa thượng”?

“Hòa thượng” không phải từ dịch trực tiếp từ tiếng Phạn mà là từ lịch sử sau này mới có, rồi “hòa thượng” trở thành tên gọi chung cho người tu hành là nam giới. Trong tiếng Hán, “hòa thượng” có nghĩa là “hòa mục thượng hiền” (thuận hòa, trọng tài đức).

8. “Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng phù đồ”, ở đây “phù đồ” là gì?

“Phù đồ” (浮屠) là cách gọi khác của “Phật Đà” (佛陀), nguyên nhân là do việc dịch khác nhau, hai từ này trong tiếng Phạn viết là “Buddha”, gọi tắt là “Bud” (Phật- 佛). Ý nghĩa của “phù đồ” (Phật Đà) là “người giác ngộ”. Phàm là người tu hành viên mãn, tự thân đạt được giác ngộ hoặc giúp được người khác được giác ngộ, đều gọi là “phù đồ”, tức “Phật”.

Chữ “phù đồ” trong “hơn xây phù đồ bảy tầng” là do một sai lầm trong dịch thuật, dịch sai từ “Phật tháp” (佛塔) thành “phù đồ” (浮屠), vì thế “Phật Đà” cũng chính là “phù đồ”. Ý nghĩa của thành ngữ này chính là “cứu một mạng người hơn xây Phật tháp bảy tầng”. Trong giáo lý Phật giáo, cứu được một mạng người là việc công đức vô biên.

9. Tại sao “cửu tuyền” chỉ cõi âm?

“Cửu tuyền” không phải là chín con suối, có thể hiểu nôm na là “con suối cực sâu”; nói chung đó là một “nơi xa xôi”. Trước đây khi người ta đào giếng đến một độ rất sâu có thể gặp con suối (suối ngầm). Do đáy giếng có đất bùn nên khi nước suối chảy vào thì có màu vàng, vì thế mà gọi là “suối vàng”. Mọi người đều nghĩ “âm tào địa phủ” là một nơi rất sâu, vì thế dùng từ “suối vàng” để ví. “Cửu” (9) là số một chữ số lớn nhất, thời cổ đại có nghĩa là “hết sức, cực điểm, đứng đầu”, hai từ này kết hợp lại thành “cửu tuyền”, là danh từ dùng để chỉ cõi âm.

Theo NTDTV

Tinh Vệ biên dịch

Nguồn tin :
Theo dõi Tin tức qua FB, G+:
Thích và chia sẻ bài này trên:

In
Nhà đất Củ Chi
CỬA LƯỚI CHỐNG MUỖImking coffee

Tin doanh nghiệp

Đề xuất áp giá sàn vé máy bay, sẽ không còn vé 0 đồng

Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất Bộ GTVT áp mức giá tối thiểu (giá sàn) bằng 20% mức giá tối đa vé máy bay phổ thông nội địa hiện tại từ ngày 1-11-2021 đến hết ngày 31-10-2022.

Bộ Công thương xác minh thông tin mì Hảo Hảo chứa chất cấm

Vụ Khoa học công nghệ (Bộ Công thương) cho biết đang xác minh thông tin về việc sản phẩm mì Hảo Hảo và miến Good của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam được cho là phát hiện có chất cấm.

Tỷ phú USD Đài Loan khởi nghiệp từ trang trại lợn

Khởi nghiệp từ một trang trại lợn, Zhang Congyuan hiện là tỷ phú giàu nhất Đài Loan (Trung Quốc) với tài sản trị giá 13 tỷ USD. Huali - tập đoàn của Zhang - với những khách hàng lớn như Nike, Converse và Vans sản xuất hơn 180 triệu đôi giày mỗi năm.‎

Chìa khoá tạo nên giá trị “Nhôm đúc Quang Minh”

Trải qua hành trình dài chinh phục thị trường, cùng với bàn tay tài hoa của những người thợ lành nghề, Nhôm đúc Quang Minh cho ra đời các sản phẩm phong cách, mang đến sức sống cho công trình. Mục tiêu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nam Sơn - Nhà máy Nhôm đúc Quang Minh là trở thành một thương hiệu nhôm đúc được tin dùng hàng đầu Việt Nam, là lựa chọn số 1 của khách hàng khi lựa chọn và thiết kế kiến trúc ngôi nhà của mình.

PANPAN và hành trình thay đổi thói quen mua sắm của người Việt

Nếu trước đây người dân Việt vẫn xem những cửa hàng tạp hoá truyền thống là lựa chọn hàng đầu thì ngày nay việc ra đời của hàng loạt siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã thay đổi thói quen mua sắm của người dân. Ví như, từ khi PANPAN ra đời, người dân đã làm quen với việc “nâng cấp” cuộc sống bằng những món hàng chất lượng chuẩn Nhật, giá bình dân mà việc mua sắm cũng tiện lợi với sự hỗ trợ của nền tảng công nghệ 4.0.

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Top 10 nhượng quyền thương hiệu hấp dẫn nhất ở Việt Nam

Hình thức kinh doanh nhượng quyền thương hiệu là một lựa chọn tuyệt vời cho tất cả những ai đang có ý định mở cơ sở kinh doanh của riêng mình. Tại Việt Nam, số lượng doanh nghiệp mở theo hình thức kinh doanh này ngày càng tăng nhanh, và đó là lý do tại sao chúng tôi muốn giới thiệu TOP10 Nhượng quyền thương hiệu hấp dẫn nhất để đầu tư.

Chị Liễu Hà Tĩnh: Kiếm ngàn tỷ nước ngoài, về chơi showbiz

 Liễu đại gia vốn là một nữ thương gia có tiếng trong việc buôn bán đa ngành liên quốc gia. Ở tuổi 46, Liễu đại gia nắm trong tay khối tài sản khổng lồ và sau những thành công kinh doanh, dường như ...

Là họa hay là phúc?

Đời người có rất nhiều chuyện, ở chỗ u minh đã tự có sắp đặt, một việc là phúc hay là họa thường không giống như biểu hiện bề ngoài và cũng không thể dễ dàng nhận định.

Bí ẩn chuyên cơ ''ngày tận thế'' của Tổng thống Mỹ

Để phòng trường hợp chiến tranh hạt nhân hay thảm họa xảy ra, Mỹ đã chế tạo ra máy bay "ngày tận thế", được trang bị đầy đủ để chính phủ Mỹ có thể duy trì hoạt động.

Chị Liễu Hà Tĩnh: Kiếm ngàn tỷ nước ngoài, về chơi showbiz

 Liễu đại gia vốn là một nữ thương gia có tiếng trong việc buôn bán đa ngành liên quốc gia. Ở tuổi 46, Liễu đại gia nắm trong tay khối tài sản khổng lồ và sau những thành công kinh doanh, dường như ...

Là họa hay là phúc?

Đời người có rất nhiều chuyện, ở chỗ u minh đã tự có sắp đặt, một việc là phúc hay là họa thường không giống như biểu hiện bề ngoài và cũng không thể dễ dàng nhận định.

Bí ẩn chuyên cơ ''ngày tận thế'' của Tổng thống Mỹ

Để phòng trường hợp chiến tranh hạt nhân hay thảm họa xảy ra, Mỹ đã chế tạo ra máy bay "ngày tận thế", được trang bị đầy đủ để chính phủ Mỹ có thể duy trì hoạt động.

'Điểm danh' 5 công nghệ an toàn hiện đại nhất trên ô tô

Công nghệ an toàn cho xe hơi ngày nay không chỉ tập trung vào việc bảo vệ người lái và người ngồi trong xe khi xảy ra va chạm, mà còn giúp ngăn ngừa va chạm; đồng thời giúp tài xế tập trung hơn, lái ...

Ô tô từ Thái Lan vọt lên dẫn đầu xe nhập khẩu về Việt Nam

Trong quý I/2016, Thái Lan vượt qua Hàn Quốc, Trung Quốc trở thành thị trường dẫn đầu cung cấp ô tô cho Việt Nam với hơn 7.800 chiếc, tăng 64,5%.

NHA KHOA SMILE CARE

VÀNG BẠC PHÚ QUÝ

zenna

shoppee

SUNHOUSE

QC Chân trang Cty sắc đẹp việt
Khuyến mãi

Copyright © Thương hiệu vàng